Všeobecné podmínky tábora

Cena za 1 termín: 2 500,- Kč
Cena za 2 termíny*: 4 800,- Kč
Cena za jeden den**: 600,- Kč

*Uvedené ceny jsou za jedno dítě. Sleva 200,- Kč na druhý termín je pouze pro dítě, které navštíví oba termíny. 

**Cena na den je pro účastníky, kterým nevyhovuje celý týden (například kvůli jiné dovolené, hlídání...) Přihlásí své dítě tedy jen na pár dnů. 


HLAVNÍ TRENÉŘI - Markéta Balá, Sebastian Roháč, Jakub Vrba (+ asistenti)

DENNÍ REŽIM
příchod: 7:30 - 8:00, odchod 15:00 - 15:30 (je možnost individuální domluvy)

ONLINE PŘIHLÁŠKY - pro závazné přihlášení odešlete formulář na tomto odkazu (odkaz bude odstraněn po naplnění kapacity)
DODATEČNÉ INFORMACE: na e-mail: mbala@seznam.cz, +420 737 198 801 (Markéta Balá)

Počet přihlášených dětí: ... (aktualizováno k 4.2.)

Po odeslání přihlášky vám přijde do 5 pracovních dnů email s potvrzením účasti a informacemi o platbě a až poté můžete tábor uhradit. Pokud už bude naplněna kapacita, přijde email s informacemi o náhradníkovi.
Online přihlašování je možné do 26.5. 2023.

Platbu proveďte nejpozději do 31.5.2023. Členové klubu obdrží údaje k platbě prostřednictvím členské sekce. U dětí přihlášených mimo klub stačí pouze postupovat podle emailu o potvrzení účasti.

Storno poplatek - Pokud se dítě odhlásí později než 30.6., nevzniká mu žádný nárok na vrácení částky. Před tímto datem vracíme 100% z částky. 

Vedoucí tábora má právo při nenaplněni kapacity do 31.5. tábor zrušit, peníze budou vráceny v plné částce.

Organizátor neručí za žádné cennosti (mobilní telefon, peníze, …) – ale děti mají možnost si cennosti a osobní věci (např. věci na převlečení, florbalové vybavení) každý den ponechat v zamčené šatně. Zvažte zda je nutné, aby dítě s sebou mělo mobilní telefon, celý den je plánovaný program, rodič může případně dítě kontaktovat přes trenéra.

Každý účastník tábora respektuje pokyny vedoucích. Pokud by dítě ohrožovalo ostatní děti, nebo vážně porušovalo pravidla daná vedoucím, může být vyloučeno až do konce tábora, bez možnosti vrácení peněz.

Nevyžadujeme žádné potvrzení o lékařské prohlídce, ale rodič podle poslední pravidelné prohlídky potvrdí, že je dítě zdravotně způsobilé účastnit se tábora a v den nástupu je zcela zdravé.

Organizátor tábora doporučuje sjednat úrazové a odpovědnostní (neboli cestovní) pojištění dítěte, protože to není v ceně tábora.