20_20230725_134504.jpg

Příměstský tábor Florbal Tachov 2023

32 dětí se minulý týden zúčastnilo florbalového tábora!

V červencovém týdnu 17.-21. Florbal Tachov uspořádal svůj první příměstský tábor pro nejmladší kategorie. Přestože je tábor pod florbalovým klubem, tak byl otevřen pro širokou veřejnost a jsme rádi, že jsme mohli poznat nové sportovce. Byly utvořeny 2 skupiny podle věku. 

Rodiče odvedli své děti ráno kolem 8 do haly, kde si v zasedačce mohly hrát různé deskové a karetní hry, a čekali jsme dokud se neshromáždíme všichni. Poté podle plánu dne, kdy jsme se snažili využít všechna tachovské sportoviště a okolí sportovní haly, jsme společně zkoušeli různé sporty a užívali si chvíle s kamarády. Navštívili jsme halu, tělocvičny, bazén, atletický stadion, dětská hřiště, rozhlednu Vysoká, bowling a další místa. 

Po prvním sportování jsme si dali dopolední svačinu a poté jsme chodili na obědy do Kiwi baru, kde vařili výborně, dětí si to moc pochvalovaly. Po obědě jsme odpočívali na polední pauze v zasedačce, kde na děti čekala pohádka a karetní hry jako ráno. 

Ve čtvrtek jsme se vydali na rozhlednu Vysoká. Někteří jedinci tam byli poprvé a někteří překonali svůj strach díky kamarádům. Skoro všichni to šli alespoň zkusit a třeba se vrátili v půlce. 

Poslední den byl zakončený stopovačkou směr Světce. Ve dvojicích (starší + mladší dítě) měly za úkol běžet podle šipek a hledat znaky pro úkoly, které museli splnit (od matematických příkladů, vyjmenování stromů až po angličáky). Pro některé to byl oříšek, jelikož měli strach, že se ztratí. Pro ně to byl zároveň i týmový úkol, jelikož museli přizpůsobit svůj styl běhu někomu jinému a navzájem se motivovali. Po cestě potkávaly trenéry, kteří kontrolovali cvičení. Nejrychlejší dvojice zaběhli trasu dlouhou 3km s úkoly za 24minut. Přesně polovina dvojic to zvládla celkově do 30 minut. Moc gratulujeme! 

Na fotky se můžete podívat na flickru a na videa na sítích. 

A děkujeme, že sportujete s námi!