Klubové příspěvky

Na základě rozpočtu oddílu florbalu na sezonu 2018 / 2019 a na základě přiznaných dotací na rok 2018 byly stanoveny pro jednotlivé kategorie mládeže roční příspěvky následovně.

Klubové příspěvky – sezona 2018 / 2019
kategorie rok narození výše ročního příspěvku splatnost
do 30.9.2018 do 28.2.2019
mini-přípravka 2012 a mladší 2 200 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč
přípravka 2010 – 2011 3 200 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč
elévové 2008 – 2009 3 600 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč
mladší žáci 2006 – 2007 3 600 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč
starší žáci 2004 – 2005 2 600 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč
dorostenci 2002 – 2003 2 600 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč

Cenová zvýhodnění:
Každý další nový člen, jehož sourozenec je již členem oddílu florbalu, neplatí žádný oddílový příspěvek, ale pouze
členský příspěvek do TJ. V takovém případě platí pravidlo, že se platí pouze ten nejvyšší oddílový příspěvek dle
věkových kategorií.
Hráči, jejichž rodiče aktivně pracují za oddíl florbalu v TJ Slavoj Tachov, platí vždy pouze 50% z celkové výše
ročních oddílových příspěvků.
Hráči, kteří se specializují již pouze na pozici brankáře, platí vždy pouze 50% z celkové výše ročních oddílových
příspěvků (tito hráči mají vyšší náklady na vybavení).

Oddílové příspěvky můžete zaplatit převodem na následující účet: 155799419/0600. Jako VS použijte rodné číslo hráče. Příspěvky můžete zaplatit také v hotovosti sekretáři oddílu p.
Florovi v kanceláři Florbal Tachov ve Sportovní hale každé pondělí v době od 17:00 do 18:00 hod. v období od začátku každého pololetí až do splatnosti každé splátky, tedy v měsících září a únoru.

 

Členský příspěvek do TJ – sezona 2018 / 2019
Oddíl florbalu je sdružen v TJ Slavoj Tachov, z.s. a proto je každý hráč florbalu povinen být i členem TJ, mít vyplněnou přihlášku do TJ a platit členské příspěvky do TJ.
Výše tohoto členského příspěvku je pro sezonu 2018 / 2019 stanovena na 350,- Kč.
Členský příspěvek uhraďte prosím s první splátkou oddílového příspěvku, tj. nejpozději do 30. 9. 2018.

 

V Tachově dne 31.8.2018

Za oddíl florbalu:
Vladimír Balý, předseda oddílu
Jan Flor, sekretář oddílu