Klubové příspěvky

Na základě rozpočtu oddílu florbalu na sezonu 2017 / 2018 a na základě přiznaných dotací na rok 2017 byly stanoveny pro jednotlivé kategorie mládeže roční příspěvky následovně.

Klubové příspěvky – sezona 2017 / 2018
kategorie rok narození výše ročního příspěvku splatnost
do 30.9.2017 do 28.2.2018
mini-přípravka 2011 a mladší 2 200 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč
přípravka 2009 – 2010 3 200 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč
elévové 2007 – 2008 3 600 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč
mladší žáci 2005 – 2006 3 600 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč
starší žáci 2003 – 2004 2 600 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč
dorostenci 2001 – 2002 2 600 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč

Každý další nový člen, jehož sourozenec je již členem oddílu florbalu, neplatí žádný oddílový příspěvek, ale pouze členský příspěvek do TJ. V takovém případě platí pravidlo, že se platí pouze ten nejvyšší oddílový příspěvek dle věkových kategorií.

Oddílové příspěvky můžete zaplatit převodem na následující účet: 155799419/0600. Jako VS použijte rodné číslo hráče. Příspěvky můžete zaplatit také v hotovosti sekretáři oddílu p.
Florovi v kanceláři Florbal Tachov ve Sportovní hale každé pondělí v době od 17:00 do 18:00 hod. v období od začátku každého pololetí až do splatnosti každé splátky, tedy v měsících září a únoru.

 

Členský příspěvek do TJ – sezona 2017 / 2018
Oddíl florbalu je sdružen v TJ Slavoj Tachov, z.s. a proto je každý hráč florbalu povinen být i členem TJ, mít vyplněnou přihlášku do TJ a platit členské příspěvky do TJ.
Výše tohoto členského příspěvku je pro sezonu 2017 / 2018 stanovena na 350,- Kč.
Členský příspěvek uhraďte prosím s první splátkou oddílového příspěvku, tj. nejpozději do 30. 9. 2017. Současně je nutné předložit k potvrzení i průkazku člena TJ.

 

V Tachově dne 1.9.2017

Za oddíl florbalu:
Vladimír Balý, předseda oddílu
Jan Flor, sekretář oddílu